Voor uw veiligheid en die van uw omgeving zijn de onderstaande huisregels van toepassing. Deze gelden zowel in de tent als op het festivalterrein.

GLAASJE OP? LÁÁT JE RIJDEN!
DANK VOOR UW MEDEWERKING!
STICHTING AGROPROM SWENTIBOLD

Het niet naleven van deze huisregels kan tot gevolg hebben dat u verwijderd wordt en dat u mogelijk de toegang word ontzegd.

Sjtoppelpop